MODULER

X-Modulen är en patent skyddad produkt. Den är utvecklad och genomtänkt in i minsta detalj. Med väldigt enkla handgrepp och på kort tid så packar du upp eller ned modulen.